Privacybeleid en cookies

privacybeleid en gebruik cookies van www.webpraktijken.nl

Webpraktijken
Rosemarie Roskam
Nieuwegracht 5
1671 NP Medemblik,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Nieuwegracht 5
1671 NP Medemblik
Telefoon: 06-53204154
E-mail: info@webpraktijken.nl

In deze privacyverklaring leg ik je graag uit wat ik op de website www.webpraktijken.nl en binnen mijn bedrijf Webpraktijken allemaal doe met informatie die ik over jou te weten kom. Als je vragen hebt of wilt weten wat ik precies van jou bijhoud, neem dan contact met mij op.

Bij de verwerking hou ik mij aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • ik duidelijk vermeld met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doe ik via deze privacyverklaring;
 • de verzameling van persoonsgegevens wordt beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • ik je eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • ik passende beveiligingsmaatregelen neem om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eis van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • ik je recht respecteer om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Webpraktijken en waarom?

Ik verwerk jouw persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze website of een (potentiële) klant van mij bent en deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Webpraktijken verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of omdat het wettelijk verplicht is. Ik publiceer deze gegevens niet tenzij we jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben.

Hieronder vind je alle persoonsgegevens die ik, afhankelijk van de dienst die je gebruikt, verwerk.

Wanneer je een (contact)formulier invult

Wanneer je het contactformulier invult gebruik ik de persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Hiervoor gebruik ik de gegevens die jij aan ons doorgeeft, onder andere NAW-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, persoonlijke voorkeuren en e-mailadres. Deze heb ik nodig om je verzoek te kunnen afhandelen. Ik bewaar deze informatie totdat ik zeker weet dat je tevreden bent met onze reactie.

Wanneer je een (potentiële) klant van mij bent

Wanneer je een klant van mij bent gebruik ik jouw NAW-gegevens, factuuradres, KvK nummer, telefoonnummer, e-mailadres en betalingsgegevens. Deze gegevens gebruik ik uitsluitend omdat ze nodig zijn om offertes en facturen op te sturen, betalingen te verwerken, contact te hebben en mijn administratie te doen.

Wanneer je een hosting -en/of onderhoudspakket afsluit bij Webpraktijken

Wanneer je bij mij een hosting- en/of een onderhoudspakket hebt afgesloten verzamel ik naast bovenstaande gegevens van onze klanten ook logingegevens en IP-adressen. Dit is nodig voor de beveiliging van de website. Je hebt altijd zelf toegang tot je eigen WordPress website en kunt daar altijd je eigen gegevens aanpassen of verwijderen. .

Hoe lang bewaart Webpraktijken persoonsgegevens?

Webpraktijken bewaart je persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, wanneer dit niet van toepassing is, niet langer dan noodzakelijk is dan voor het uitvoeren van de overeenkomst of verwerken van de vraag. Back-ups van de website bewaar ik zo lang je een hosting -en/of onderhoudspakket bij mij hebt. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist. Webpraktijken bewaart de gegevens in ieder geval niet langer dan 7 jaar na het sluiten van de overeenkomst.

Deelt Webpraktijken persoonsgegevens met derden?

Webpraktijken deelt je persoonsgegevens alleen met derden als het nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals het verwerken van betalingen via een bank of andere betaaldienstverlener, het doen van de administratie via administratiesoftware of accountant.

Dit gaat om de volgende partijen:

Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU. Wij hebben strikte afspraken met hen om de Europese privacyregels na te leven. Wij vragen daarom apart je uitdrukkelijke toestemming voordat zij jouw gegevens krijgen. En de bedrijven buiten de EU vallen onder de Privacy Shield overeenkomst.

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Cookies

Webpraktijken probeert zo min mogelijk cookies op de website te plaatsen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Webpraktijken gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer, tablet of telefoon.

Ik gebruik cookies met een technische functionaliteit zodat de website werkt zoals bedoeld. Daarnaast gebruik ik analytische cookies (Google Analytics) om het gedrag van mijn bezoekers te kunnen bestuderen en aan de hand hiervan mijn website te kunnen verbeteren.

Als ik je toestemming nodig heb om cookies te mogen plaatsen dan vraag ik je dit tijdens je eerste bezoek aan mijn website. Ik verwijs je daarbij ook naar mijn privacyverklaring.

Tevens heeft Webpraktijken links naar andere websites op de website, zoals Instagram, Linkedin en Facebook en websites van klanten (referenties) Ik verwijs naar hun privacyverklaring mocht je op deze links klikken.

Deze website draait op WordPress, een CMS (content management systeem) dat is ontwikkeld door Automattic. Tijdens je bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door je browser worden ondersteunt. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). Ik wijs je derhalve ook op de algemene voorwaarden van Automattic.

Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (ChromeInternet ExplorerFirefox en Safari). Het is ook gemakkelijk om cookies en andere opgeslagen instellingen uit je browser te verwijderen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens Webpraktijken van jou heeft, kun je altijd contact opnemen. Zie de contactgegevens bovenaan deze pagina.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens Webpraktijken heeft en wat daarmee gedaan wordt
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die Webpraktijken heeft
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat ik zeker weet dat ik geen gegevens van de verkeerde persoon aanpas of verwijder.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het is niet ondenkbaar dat het privacybeleid van Webpraktijken in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Webpraktijken zal haar best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Als je vindt dat ik je niet op de juiste manier help, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Scroll naar top